ความรู้บทความสาระน่ารู้

นึกให้ “เป็นเรื่อง เป็นราว”

แบบง่ายๆ แค่คิดต่อผ่าน 3 IDEA สร้างนวัตกรรมเพื่อ SMEs

นึกให้ “เป็นเรื่อง เป็นราว” แบบง่ายๆ ให้ผลิตภัณฑ์ ก้าวอย่างไม่หยุด สู่จุดสูงสุดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ SMEs ได้เข้าใจและเติบโตไปกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางธรุกิจ การขยายผลของสิ่งใหม่ ทั้งผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆที่ยังไม่ได้ทำและพับเก็บเอาไว้ได้เป็นจริงขึ้นมา เพียงแค่คิดต่อผ่าน 3 IDEA  หรือ 3 มุมมองง่ายๆ

IDEA ให้เป็น มากว่าที่เป็นอยู่
เสมือนการมองให้ผลิตภัณฑ์เดิมของผู้ประกอบการสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่าแค่หนึ่งหน้าที่ หรือมากว่าที่เป็นอยู่ เท่านี้ผู้ประกอบการก็สามารถได้แนวทางสำหรับการพัฒนาสินค้าที่ต้องไปต่อได้มากกว่าที่เป็น

IDEA สร้างคุณค่าให้ตัวเอง
มองเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่าย เช่น คุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าเดิม ผลิตภัณฑ์เดิมๆของคุณที่เป็นอยู่ มีมูลค่าในเรื่องอะไร แล้วเราลองต่อยอดแนวคิดจากเรื่องนั้นๆ ที่ทำให้ดีขึ้น เท่านี้ ผู้ประกอบการก็จะได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีความล้ำกว่าคู่แข็งแล้

IDEA แปลก และ ใหม่
เป็นการเริ่มต้นที่ดูอยาก แต่หากทำได้แล้ว ผู้ประกอบการจะได้คุณค่าจากผลิตภัณฑ์ มากที่สุด ลองคิดหาความใหม่ที่จะเป็นไปได้ผลิตภัณฑ์ ของคุณ เช่น การใช้วัตถุดิบให้ดีขึ้น หรือสร้างความหใหม่ให้สินค้า ได้มากกว่าที่เป็นอยู่

ดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น เป็นแนวทางง่ายๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ทดลองคิด ทดลองทำ และทดลองวิเคราะห์กับสิ่งเดิมๆ ที่เป็นอยู่ เพื่อการส่งเสริมและสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ อย่างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างๆ ตลอดจนกระบวนการ องค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่รู้จะต้องเริ่ิมต้น หรือคิดค้นอย่างไรสำหรับนวัตกรรมบนผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในธุรกิจให้ดีขึ้น

หาก SMEs หรือ ธุรกิจคุณ ยังขาดแนวร่วม ผู้ช่วยในการคิดและการสร้างนวัตกรรมบนผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบต่างๆในธรุกิจ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับศูนย์ ITC ในการ Transform ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และ บุคคลากรของคุณได้อย่างไม่ยาก

ติดต่อหาเราได้ที่

Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
Info เพิ่มเติม
พิเศษ
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปกับเราศูนย์ ITC คลิก
พร้อมรับส่วนลอดจากเพื่อ SMEs จาก SCBSMEs
http://www.thaiplastics.org/activities_page.php?id=765
https://www.facebook.com/PlasticsInstitute/posts/1123056874510998
https://www.facebook.com/PlasticsInstitute/posts/1188557321294286