ความรู้บทความเผยแพร่

เริ่มต้นจะ Transform จะต้อง เริ่มจากอะไรบ้าง

เร่ิ่มต้นกับการ Transform ให้กับธุรกิจก SMEs ของคุณอย่ามองเป็นเรื่องยาก เริ่มต้น ให้มองหาจากปัญหา พร้อมการวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยแนวทางต่างๆ ผูประกอบการสามารถมองและพร้อมเพิ่มตัวช่วยในแต่ละจุดหมายได้ ซึ่งปจัยจุบันมีอยู่หลากหลายหน่วยงาน ที่พร้อมให้ความช่วยและสนับสนุนการพัฒนาและการ Transform ให้กับธรุกิจคุณ

ปัจจุบันธุรกิจและ SMEs มองเพียงการสร้างรายได้และการทำกำไร แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความทันสมัยให้ธรุกิจคุณมีความจำเป็นที่สำคัญสำหรับการ Transform วันนี้ทางศูนย์ ITC ได้ลองสรุปมาให้กับผู้ประกอบการในเบื้องต้นโดยแบบออกเป็น 3 อย่างด้วยกันประกอบด้วย

1.ปฏิรูปบุคคลากรในองค์กรของคุณ People Transform

สิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถเริ่มได้เป็นสิ่งแรกในการพัฒนาธุรกิจ หรือ SMEs คุณสามารถเริ่มต้นที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างความสามารถที่แตกต่างๆ ในงานนั้นๆ ให้กับบุคคลากร ในหน่วยงาน หรือธุรกิจของคุณได้ เพื่อให้บุคคลากรสามารถนำความต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนามาช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้กับห่วยงาน ผ่านการสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ที่บุคคลากรในสายงานนั้นๆ กำกับดูแลและรับผิดชอบอยู่

2.ปฏิรูปผลิตภัณฑ์ของคุณ Product Transform

หนึ่งเรื่องที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญแต่ไม่สามารถเริ่มต้นได้อย่างทันทีทันใด เพราะติดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคาดคู่คิด การขาดอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ สำหรับการพัฒนาและดำเนินการ ดังนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงมองเห็นแค่ความสำคัญแต่ยังขาดการดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการตอบโจทย์สำหรับการสร้างรายได้ การช่วยให้ธรุกิจของคุณเกิดการขยายตัว และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาด พร้อมการสร้างทางเลือกใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้กับผู้บริโภคได้

3.ปฏิรูปกระบวนการผลิตของคุณ Process Transform

เรื่องที่เป็นสว่นสำคัญสำหรับหลังบ้านของผู้ประกอบการ เนื่องจากการตอบโจทย์ให้กับลูกค้า การสร้่างผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการ นอกจากต้องมีนวัตกรรมบนผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งที่ต้องคำนึงคือกระบวนการผลิตภัณฑ์ ที่ต้องมีความสอดคล้อง ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นเลือดใหญ่ที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ จะมีสินค้ามากหรือน้อย รวมถึงความเร็วในการตอบโจทย์ความต้องการ โดยให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ถือเป็นสิ่งที่ทางโรงงานและ SMEs ต้องให้ความสำคัญตามด้วย

 

ดังนั้นการ Transform หรือ การปฏิรูปหน่วยงานองค์กรของคุณ ไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกันในทั้ง 3 เรื่อง แต่ให้ผู้ประกอบการมองและวิเคราะห์ถือปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยเริ่มจากทีละจำ และค่อยๆดำเนินการตามระดับของปัญหาที่เกิดขึ้น เชื่อว่าการพัฒนาของ SMEs และโรงงานการผลิตของผู้ประกอบการต้องสามารถเกิดขึ้นได้
ซึ่งศูนย์ ITC ได้จำช่องทางสำหรับการพัฒนาทั้ง 3 เรื่องมาฝากด้วยกัน หากขาด Partner สำหรับการพัฒนาแล้ว เพิ่มเติมกันตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลย

เพิ่มเติมสำหรับ ปฏิรูปบุคคลากรในองค์กรของคุณ People Transform เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ เทรนด์ใหม่ และแนวโน้มที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาและความก้าวหน้าในธรุกิจคุณ
สามารถดูคอร์ส Training ที่น่าสนใจได้แล้ว
https://www.dip.go.th/th#home_newstab01
http://www.itc.or.th/?page_id=15219
http://www.thaiplastics.org/seminar.php

เพิ่มเติมสำหรับ ปฏิรูปผลิตภัณฑ์ของคุณ Product Transform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์เดิมของคุณได้มากกว่าที่เคยเป็น ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ใช่แค่สินค้าเดิมๆ
เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ คลิกเลย
http://www.itc.or.th/?page_id=15714

เพิ่มเติมสำหรับ ปฏิรูปกระบวนการผลิตของคุณ Process Transform นอกเหนือจากต้นทุนที่ลดลงแล้ว ระยะเวลา หรือต้นทุนที่คุณมองไม่เห็น ก็ยังสามารถลดลงได้อีกด้วย ทั้งการลีน และประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานให้กับธุรกิจการผลิตของคุณ
สำหรับอุตสาหกรรมาพลาสติกคลิกเลย :http://ofc.plastics.or.th/
การใช้ Lean Automation System ติดต่อเลย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP)
สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุงเทพฯ
Info Click : Facebook Fanpage