เดินหน้าส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการและ ผู้สร้างนวัตกรรม

จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เสริมสร้างเครือข่าย นักพัฒนานวัตกรรม สู่ช่องทางที่เข้าถึงได้
 
ปัจจุบัน การสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ให้แตกต่าง แตกต่างด้วย IDEA ที่หลากหลาย น่าสนใจ นั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีการ เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักพัฒนาในเครือข่ายอุตสาหกรรมได้เข้าถึงเครื่องมือเหล่านั้น จึงเป็นที่มาของ Platform ITC Share และเติมเต็มให้กับ Missing Link
 
เมื่อ 4/10/62 ที่ผ่านมา เพื่อตอบโจทย์การสร้างเครือข่ายนักพัฒนานวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ทาง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เข้าชมพื้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของศูนย์ ITC และ สถาบันพลาสติก พร้อมร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกบช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางศูนย์ พร้อมได้เข้าเยีี่ยมชมในส่วนของ พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio) โดยได้ศึกษาเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและตัวช่วยการพัฒนาอย่าง 3D Printer

โดยกิจกรรมการดูงานดังกล่าวถือเป็นการช่วยส่งเสริมการเชื่อมโยงนักพัฒนาภาคอุตสาหกรรม พร้อมการเชื่อมโยงด้านตัวช่วยต่างๆ ให้กับนักนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews