เดินทางสู่อุตสาหกรรมพลาสติก เชิงสร้างสรรค์

เรียน รู้ เข้าใจ ด้วยการออกแบบ สู่ พัฒนา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ x Qualy x สถาบันพลาสติก x ศูนย์ ITC

ด้วยแนวคิดพัฒนาการศึกษา ให้สามารถเข้าใจไปกับการลงมือปฏิบัติจริง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสาตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จับมือ บริษัท New Arriva จำกัด (QUALY) สถาบันพลาสติก และ ศูนย์ ITC เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการศึกษา ให้แข็งแกร่ง ด้วยการทำความเข้าใจกับการทำงานจริงได้

โดยกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความตั้งใจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำโดย อาจารย์ประจำสาขา ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้เข้าใจถึงการพัฒนา และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ มากว่าแค่ความรู้ในห้องเรียนซึ่งถือเป็นสึ่งที่มีความสำคัญและจะช่วยเสริมสร้างให้กับนักศึกษาได้เกิดความเข้าใจในวิชาชีพ ตลอดจนผลงานที่ตนรักได้เป็นอย่างดี โดยขับเคลื่อนผ่าน 3 กลไกในวิชาการเรียนประกอบด้วย

Part 1 คือการเสริมสร้างความรู้ภายในห้องเรียน ในภาคทฤษฏีต่างๆ

Part 2 คือการเสริมสร้างความรูปแบบนอกห้องเรียนประกอบด้วยการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจใน กระบวนการผลิต เทคนิคต่างๆสำหรับการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับงานที่ต้นเองสร้าง ผ่านการเรียนรู้ทางทฤษฏี และ ศึกษาดูดได้แก่

1.การเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท New Arriva จำกัด (QUALY)  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจถึง กระบวนการผลิตภัณฑ์ และเทคนิคต่างๆ สำหรับการพัฒนาสู่การต่อยอดสำหรับผลิตงานในเชิงพาณิชย์ นำโดย คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์     

2.การเข้าศึกษาดูงาน ณ ส่วนของการเป็นจุดเริ่มต้นก่อนการผลิตภัณฑ์ชิ้นงานจริง ณ สถาบันพลาสติก ที่ให้ความรู้ความเข้าใจในมุมมองของการเลือกใช้วัสดุ เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนา ก่อนจะนำผลิตภัณฑ์ไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม นำโดย คุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ (ผู้จัดการศูนย์ออกแบบและพัฒนาวัตกรรมพลาสติก)

Part 3 นักศึกษาได้ออกแบบ สร้างต้นแบบ/ผลงาน ผ่านเครื่อง 3DPrinter จาก สถาบันพลาสติก และ ศูนย์ ITC พร้อมรับคำแนะนำต่างๆ ระหว่างการสร้างต้นแบบจาก วิศวกร และ นักออแบบ ประจำสถาบันพลาสติก และ ศูนย์ ITC

นอกจากนี้ เมื่อนักศึกษาได้สร้างต้นแบบและผลงานเป็นที่เรียบร้อย ยังได้มีโอกาสนำเสนอต่อคณาจารย์ และคณะกรรมการจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสาตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  บริษัท New Arriva จำกัด (QUALY) สถาบันพลาสติก และ ศูนย์ ITC อีกด้วย พร้อมทั้งยังมีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อทำการต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมจาก บริษัท New Arriva จำกัด (QUALY) ต่อไป

ถื่อเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ดี ที่สถาบันพลาสติก และ ศูนย์ ITC ได้เป็นส่วนร่วมสำหรับส่งเสริมความสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจสำหรับการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสรรค์
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสาตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  บริษัท New Arriva จำกัด (QUALY) 

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถาบันพลาสติก (ศูนย์ ITC) คลิก

 

 

เพิ่มเติมภาพข่าวและกิจกรรมดีๆ ได้ที่
Website :  www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews