ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและ

SME ระหว่างประเทศ

องค์กรพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ

ประเทศญี่ปุ่น (NEDO) เข้าศึกษาดูงาน และ

ร่วมหารือร่วมกับศูนย์ ITC

สู่แนวทางแห่งการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

เมื่อ วันที่​ 7 ตุลาคม​ 2562​ กน.กสอ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนำโดย นายกุลกุมุท สิหรา ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและ SME ระหว่างประเทศและเจ้าหน้า  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กง.กสอ. จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการทำงาน ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) กล้วยน้ำไท เพื่อเข้าถึงทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือสำหรับสนับสนุนและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ พร้อมศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรม อาทิ พื้นที่จำลองงาน IOT สำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องจักรพลาสติก ศูนย์การเรียนรู้ระบบ Automation จาก LASI เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับต่อยอดด้านการเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการ และเป็นแนวทางสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาระบบต่างๆ รวมไปศักยภาพสำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการ

โดยเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นทีสำหรับเครื่องจักรส่งเสริมการผลิตสายงานพลาสติก ด้วยระบบ IOT (Frankenstein Procject) จาก สถาบันพลาสติก
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสำหรับแนวทางด้านความร่วมมือของศูนย์ ITC และหน่วยงานสนับสนุน SMEs ของประเทศญี่ปุ่น (NEDO) ได้อีกด้วย

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews