สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วย

คณะสมาชิก Asian Productivity Organization (APO) India

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ITC

สร้างเครือข่าย พัฒนาและเชื่อมโยงงานเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรม

เมื่อ วันที่​ 19 พฤศจิกายน​ 2562​ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะสมาชิก Asian Productivity Organization (APO) India เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพื้นที่สนับสนุนโรงงานและผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) กล้วยน้ำไท เพื่อเข้าถึงแนวทางสำหรับพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ให้กับโรงงานและ กลุ่มภาคธุรกิจ ทั้งอินเดียและไทย ทั้งนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานในส่วนต่างๆ เพิ่มเติมในงานที่ศูนย์ ITC ให้การพัฒนากับผู้ประกอบการ ได้แก่ เครื่องมือสำหรับสนับสนุนและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ พร้อมศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรม อาทิ เทคโนโลยี 3DPriter ศูนย์การเรียนรู้ระบบ Automation จาก LASI เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับต่อยอดด้านการเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการ และเป็นแนวทางสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาระบบต่างๆ รวมไปศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการในโรงงาน

โดยเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสำหรับแนวทางด้านความร่วมมือของศูนย์ ITC และหน่วยงานสนับสนุน ด้าน Productivity ของประเทศอินเดีย ได้อีกด้วย

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews