สร้างเครือข่าย SMEs ให้แข็งแรง ผ่านกลไกเพื่อพัฒนา

เมื่อ 9/12/62 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกณร ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Genius Academy-AGA) โดยความร่วมมือของคณะเกษตร กำแพงแส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการจัดการธุรกิจ กองพัฒนาขีดความสามาถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าดูพื้นที่และเยี่ยมชมพื้นทีภายในศูนย์ ITC นอกจากนี้ยังได้เข้ารับการปรึกษาพร้อมรับไอเดีย ดีๆ โดนๆ สำหรับการต่อยอดเชิงธุรกิจอีกด้วย
โดยกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ ITC ประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO

โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews