ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญท่านร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือ

ด้านอุตสาหกรรมไทย – ญี่ปุ่น ( JAPAN DESK)

ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ขอเชิญท่านร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไทย – ญี่ปุ่น ( JAPAN DESK) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ท่านจะได้พบกับการบรรยายพิเศษหัวข้อ” มองอนาคตญี่ปุ่นในไทยและอาเซียน” โดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์

และกิจกรรมBusiness networking จากองค์กรบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำกว่า 20 แห่ง

ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม ชั้น 7 ห้องบอลรูม โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น.

จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงานชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code ด่วน !! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด หรือคลิก ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณมนัสนันท์ โทร : 081-694-1428
คุณัฏฐนิช โทร : 081-590-9996

กำหนดการเพิ่มเติม