ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัมมนาหัวข้อ

เตรียมความพร้อม….สู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์

ที่แข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับสากล

Free จำนวนจำกัดด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมได้อย่างก้าวไกล ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ อย่าง NEW S Curve จึงจัดหัวข้อสัมมนาที่ให้ความสอดคล้องพร้อมรับการปรับตัวให้กับผู้ประกอบการที่มองเห็นถึงโอกาสในการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์ หรือ Medical Device โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัว และเข้าถึงสถานะการณ์อย่างเหมาะสม สำหรับการเตรียมตัวเพื่อเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์

นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรพิเศษสมาคมนวัตกรรมอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก และศูนย์ ITC ได้แลกเปลี่ยน นำเสนอทางเลือกสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูล คำแนะนำจากผู้เชียวชาญได้อุตสาหกรรมทางการแพทย์
ผู้ประกอบการที่เข้ารวมสัมมนาจะได้รับ

  • Partner สำหรับให้คำแนะนำอย่างตรงจุด เพื่อการเตรียมความพร้อม
  • ทราบถึงข้อมูลทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเดินหน้าอย่างไม่หลงทางและไม่เสียเวลา
  • แลกเปลี่ยนความรู้ อย่างตรงจุดที่คุณสงสัย
  • ทราบถึงมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้แทนที่รู้จริง
  • เข้าถึงเครือข่ายที่จะช่วยให้คุณพัฒนานวัตกรรมได้อย่างตรงจุด

เทรนด์ตลาดเครื่องมือแพทย์พุ่งสูง…มาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์กัน…

ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
08.30 – 17.00 น.
ฟรี…รับจำนวนจำกัด

ลงทะเบียน http://tiny.cc/2hww9y 
รร http://tiny.cc/v3xw9y

ติดต่อสอบถามแผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
สุวิมล เล็กสกุล และ อัฐพล พิริยะประกอบ
โทร 0-2617-1727 ต่อ 214, 215 อีเมล์ std@masci.or.th

 

ติดตามข่าวสารจาก ITC และ Partner เครือข่ายได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews