ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

(SME Regular Level)

ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ปีงบประมาณ 2562

 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก สนับสนุนค่าธรรมเนียมในส่วนค่าตรวจประเมินและการดำเนินการในกระบวนการรับรองมาตรฐานต่างๆ

*Manday ละ 10,000 บาท สูงสุด 50,000 บาท*

โดยเงื่อนไขการสนับสนุนค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้น จะสนับสนุนเฉพาะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 สถานประกอบการ
ภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2562

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด ไม่รวมที่พักและค่าเดินทาง

สมัครเข้าร่วมโครงการ  : 

ติดต่อ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

  • คุณชลธราภัสส์ โทรศัพท์ 02-617-1727 ต่อ 343 
    E-mail : Chontalapat@masci.or.th
  • คุณศิโรรัตน์  โทรศัพท์ 02-617-1727 ต่อ 344
    E-mail : Sirorat_r@masci.or.th

เพิ่มเติมรายละเอียดคลิก : http://masci.or.th/sme-regular-level-2562/