ข่าวสารข่าวสาร ITC

โครงการพัฒนาเยาวชนต้นคิด

สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรม

สร้างไอเดียผลิตภัณฑ์

เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ : AI Application

โครงการพัฒนาเยาวชนต้นคิด

โครงการเพื่อการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเน้นการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบ “การเรียนการสอนแบบนอกห้องเรียน” ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับเชิงอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ฝึกการคิดด้วยการนั่งวิเคราะห์พร้อมสร้างโปรเจคที่สามารถต่อยอดจากเนื้อหาที่เรียนได้ด้วย เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และมีทักษะเพื่อการฝึกคิด สุดท้ายจะนำไปสู่กระบวนพัฒนาเพื่อต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมด้วย

โดยในปีนี้ โครงการพัฒนาเยาวชนต้นคิดมาภายใต้แนวคิด การพัฒนาพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ : AI Application เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและเข้าใจในเทคโนโลยี AI : Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาในส่วนของการใช้งานและส่วนเสริมต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้มากขึ้น

นอกจากนี้ในโครงการยังมีกิจกรรมที่จะเสริมสร้างให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งได้ฝึกทำโปรเจค ผ่านรูปแบบการ Workshop และนำเสนอต่อคณะกรรมการที่มีความเชียวชาญเพื่อเสริมประสบการณ์และนำไปสู่ทักษะด้านอุตสาหกรรมในอนาคต

     พิเศษสุด……รับทุนการศึกษาเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมมูลค่า 30,000 บาท สำหรับผู้ที่ผลงานเข้าตากรรมการ

รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ จะแบ่งออกเป็น 3 วันด้วยกันได้แก่

26 ตุลาคม 2561              เวลา 8.30 น. – 17.00 น. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ AI Application พร้อมกิจกรรมนันทนาการ

2 พฤศจิกายน 2561          เวลา 8.30 น. – 17.00 น. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ AI Application

16 พฤศจิกายน 2561        เวลา 8.30 น. – 17.00 น. สอนเทคนิคการนำเสนอผลงาน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงาน พร้อมการตัดสินผู้ชนะเลิศ (ผู้ที่สนใจในผลงานของน้องๆ นักศึกษา สามารถขเข้ามาร่วมลงทะเบียนหน้างานพร้อมรับสติ๊กเกอร์ โหวตคะแนนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เริ่มตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป)

รายละเอียดข่าวสารทาง Page Facebook : https://www.facebook.com/IndustryTransformationCenter/posts/2162276960695566

ประมวลภาพกิจกรรมวันแรก

Part 1 : VDO Part 1

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Tel: 02-058-4988,02-391-5340-43
#ITC #IndustryTransformationCenter #ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต #ต้นคิดสตูดิโอ #TonKitStudio #Co_WorkingSpace #SME#StartUp