สัมมนา เคาะโจทย์ทิศทางการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือแพทย์สู่ภาคอุตสหกรรม

ร่วมหาทิศทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งใหม่ๆ รวมถึงวิธีการเพื่อการสร้างงานนวัตกรรมให้กลายเป็นจริง สามารถใช้งานและจับต้องได้สู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ ให้กับประเทศ นอกจากความรู้ที่จะได้รับในเชิงทฤษฎีแล้ว ยังช่วยฝึกฝนสำหรับการตีโจทย์ในเชิงปฏิบัติการสำหรับการสร้านวัตกรรมด้วย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานเครื่องมือแพทย์และนักนวัตกรรม คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ก่อตั้ง ซีที เอเชีย โรติกซ์ จำกัด

กำหนดการ

วันที่ 22 กันยายน 2560

เวลา 8.30 น. – 12.00 น.

สถานที่ : อาคารต้นกล้าแกลลอรี่