• 21317950_1931147887141809_6875494035050596710_n-1-07

  • Nagoya University 190130_0004

  • Nagoya University 190130_0019

  • Nagoya University 190130_0020

  • Nagoya University 190130_0016

  • Nagoya University 190130_0006

  • Nagoya University 190130_0008

  • Nagoya University 190130_0012

  • Nagoya University 190130_0013

  • Nagoya University 190130_0001

Nagoya University ร่วมหารือ ศูนย์ ITC

พัฒนาแนวร่วมกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

เมื่อ 29/1/62 ที่ผ่านมาNagoya University ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ และอาจารย์พิเศษด้านพัฒนากิจกรรมอุตสาหกรรม ดร.สกิต เอื้อมหเจริญ เข้าศึกษาแนวทางสำหรับความร่วมมือต่างๆ จากศูนย์ ITC เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อไป

นอกจากนี้ยังได้เข้าชมพื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)

เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อไป
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358