• 24232398_1079740965494841_4516434988637255925_n

  • DSCN9929

  • DSCN9965

  • DSCN9922

  • DSCN9973

  • DSCN9931

  • DSCN9898

  • DSCN9978

Live สด กับท่าน ดร.สมชาย หาญหิรัญ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

โดยในเรื่องราวที่ท่าน ดร.สมชาย หาญหิรัญ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) เพื่อมอบนโยบายและส่งต่อข่าวสารจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมสู่ภาคธุรกิจและ SME ซึ่งนอกจากที่จะรับเรื่องราวและข่าวสารแล้ว ยังช่วยให้ผู้ประกอบการรวมไปถึง SME ที่ต้องการทราบถึงนโยบายด้านความช่วยเหลือในส่วนต่างๆ รวมถึงข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้อง โดยนโยบายในด้านต่างๆ ประกอบด้วย นโยบายในด้านงานนวัตกรรม ที่มีศูนย์ ITC เป็นตัวช่วยเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อพัฒนาให้กับ SME ในทุกภาคส่วน ที่ตอนนี้ ศูนย์ ITC ได้เปิดให้บริการในทั่วประเทศ โดยการเริ่มต้นและพัฒนาของธรุกิจและ SME โดยมีแนวคิดหรือไอเดียที่ต้องการจะพัฒนามาเท่านั้นศูนย์ ITC จะมีบริการที่ครบวงจรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำแนวคิดไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นจริงและยังสามารถพัฒนาไปสู่งานในภาคอุตสาหกรรมได้ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาถึงความเป็นไปได้ ให้คำแนะนำเพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าควรไปในทิศทางใดหรือแนวทางใด และเมื่อได้ข้อสรุปสำหรับผลิตภัณฑ์สามารถนำข้อสรุปที่ได้ไปสร้างงานผ่านโปรแกรม 3D เพื่อเตรียมพัฒนางานสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อ นอกจากบริการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังให้บริการในส่วนของการเช่าใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยสำหรับสร้างาน Prototype ด้วยเครื่อง 3D Printing ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็น เครื่อง  SLM Solution 125 สำหรับสร้างต้นแบบ โลหะ, EOS FORMIGA P110  สามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบจาก ผงพลาสติก PA,  Objet260 Connex3  เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ PolyJet สามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบจากวัสดุ ABS , PP และ Rubber ได้พร้อมกัน,  Zund S3 M800 โต๊ะตัดระบบดิจิทัล สามารถตัดวัสดุแผ่นได้หลายชนิด เช่น กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นหนัง แผ่นพลาสติก สติ๊กเกอร์ ซึ่งทั้งหมดจะถูกต้องอยู่ภายในอาคารต้นคิด Ton-Kid Studio  ที่มีแนวคิดเพื่อนักนวัตกรรม ผู้ที่สนใจและ SME สำหรับต้องคิดอะไร พัฒนาอะไรสามารถมาเริ่มต้นได้ที่นี่ กับ ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

เพิ่มเติม VDO การ Live สด กับท่าน ดร.สมชาย หาญหิรัญ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

ช่วงที่ 1

Exclusive Live กับ ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเหลือ SMEs ทั่วประเทศ

โพสต์โดย Dr. Somchai Harnhirun บน 1 ธันวาคม 2017

ช่วงที่ 2

ต่อ

โพสต์โดย Dr. Somchai Harnhirun บน 1 ธันวาคม 2017

สามารถติดตามกิจกรรมจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่น่าสนใจได้ที่

Tel : 02 202 300

Facebook : @industryprmoi

Website : www.industry.go.th