สถาบันพลาสติก

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียน

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ศูนย์ ITC

ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อการเติบโตในระดับอุตสาหกรรม พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้่างสรรค์

เมื่อ 19/3/62 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมกับสถาบันพลาสติก และศูนย์ ITC ในการเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาแบบนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดมุมมอง ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในมุมมองเชิงพาณิชย์ พร้อมการต่อยอดอย่างเป็นไปได้ ให้เกิดความสอดคล้องกับความคิดที่แตกต่างด้านนวัตกรรมให้กับนักศึกษา

 

นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเข้าศึกษาพื้นที่ต่างๆ จากศูนย์ ITC เพื่อเปิดรับการพัฒนาอย่างทั่วถึงประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมและแสดงสินค้า Exhibition Hall ต้นกล้า แกลเลอรี (Ton-Kla Gallery)
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC

เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเข้าถึงพื้นที่ต่างๆสำหรับส่งเสริมการศึกษาพร้อมการเชื่อมโยงด้านตัวช่วยต่างๆ สำหรับ นักนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

#ITC #ITCNews

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews