• 789507-01-01-01

  • 789505

  • 789506

  • 789507

  • 789508

สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ

ในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

จากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อดึงศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่

เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการระดับชุมชนให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล นอกเหนือจากจุดเด่นที่มี เทคโนโลยีสนับสนุนก็เป็นเรื่องทีสำคัญ

 

เมื่อ 14/3/62 ที่ผ่านมา ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP จากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ปีงบประมาณ 2562 สำหรับสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากเครื่องของศูนย์ ITC

จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายโดย นายถิระภัทร เมืองแสน (วิศวกรศูนย์ออกแบบและพัฒนาวัตกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ไปกับเราเพื่อยกระดับ SMEs และอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
#ITC #ITCNews #สถาบันพลาสติก #PDD