ศูนย์ ITC เปิดรับผู้ประกอบการ

การแพทย์ครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

เพิ่มเติมทุกองค์ความรู้ เข้าถึงตัวช่วยสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

.
เมื่อ 5/3/62 ที่ผ่านมา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ITC เพื่อเข้าถึงทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยการศึกษาในเทคโนโลยีต่างๆ

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมและแสดงสินค้า Exhibition Hall ต้นกล้า แกลเลอรี (Ton-Kla Gallery)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC

เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเข้าถึงพื้นที่สำหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ให้การต้อนรับโดย นายวัชรุน จุ้ยจำลอง กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#ITC #ITCNews

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews