มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำผู้ประกอบการ

จาก จังหวัดภาคเหนือตอนบน

จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เข้าดูงานศูนย์ ITC

 

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 และได้กำหนดนำผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จำนวน 50 ท่าน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 ท่าน เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จากศูนย์ ITC ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จำเป็นจากศูนย์ ITC สำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการ พร้อมเสริมองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างเป็นระบบในรูปแบบการทำงานของศูนย์ ITC เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประยุกต์ใช้และพัฒนาให้กับผู้ประกอบการต่อไปด้วย

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ จากทางศูนย์ ITC เป็นแนวทาง และช่วยให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ มากยิ่งขึ้นประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นทีสำหรับเครื่องจักรส่งเสริมการผลิตสายงานพลาสติก ด้วยระบบ IOT (Frankenstein Procject) จาก สถาบันพลาสติก
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC

นอกจากนี้ทางยังได้ใช้พื้นที่จากศูนย์ ITC อาคารอเนกประสงค์อย่าง ต้นกล้า แกลเลอรี (Ton-Kla Gallery) สำหรับจัดกิจกรรมการดูงานในครั้งนี้

โดยกิจกรรมการดูงานดังกล่าวถือเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมการเชื่อมโยงด้านตัวช่วยต่างๆ เพื่อภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews