มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

พร้อมกลุ่มเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการ

จากประเทศบังคลาเทศ

ร่วมศึกษาดูงาน ณ สถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC

เมื่อ 24/6/62 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครพร้อมกลุ่มเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการจากประเทศบังคลาเทศ ร่วมศึกษาดูงาน ณ สถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC เพื่อศึกษางานในด้านต่างๆ สำหรับแนวทางด้านความร่วมมือต่างๆ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งองค์ความรู้และวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่แนวทางสำหรับการสนับสนุนให้กับภาค SMEs และเป็นแนวทางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครพร้อมกลุ่มเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการจากประเทศบังคลาเทศ ยังได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ สำหรับการส่งเสริมให้กับภาคอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของศูนย์ ITC และ สถาบันพลาสติก ประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio) พร้อมรับฟังข้อมูลต่างๆ จากทางสถาบันพลาสติก
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นทีสำหรับเครื่องจักรส่งเสริมการผลิตสายงานพลาสติก ด้วยระบบ IOT (Frankenstein Procject) จาก สถาบันพลาสติก
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC

โดยกิจกรรมการดูงานดังกล่าวถือเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมการเชื่อมโยงด้านตัวช่วยต่างๆ เพื่อภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลพร้อมต้อนรับโดย คุณบูรณางค์ ศุขสมิติ (รองหัวหน้าโครงการฯ)

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews