ผู้ประกอบการจากโครงการอบรมของสภาอุตสาหกรรม

ร่วมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ ITC

เข้าถึงเทคโนโลยีทางเลือก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเทคโนโลยีสำหรับพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อผู้ประกอบการไทย

เมื่อ 9/10/62 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการจากสภาอุตสาหกรรม ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ  ศูนย์ ITC และสถาบันพลาสติก เพื่อเข้าถึงทางเลือกและเทคโนโลยีพร้อมแนวทางต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  เครื่องมือสำหรับสนับสนุนและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนกระบวนการด้านการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับกระบวนการผลิต จากพื้นที่ของศูนย์ ITC ประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมและแสดงสินค้า Exhibition Hall ต้นกล้า แกลเลอรี (Ton-Kla Gallery
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นที่ Shop A สำหรับ งาน IOT ในอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก

สำหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมการเชื่อมโยงด้านตัวช่วยต่างๆ เพื่อภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews