ผู้ประกอบการ จากกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภายใต้โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธรุกิจ

ร่วมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ ITC

เข้าถึงเทคโนโลยีทางเลือก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเทคโนโลยีสำหรับพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อผู้ประกอบการไทย

เมื่อ 9/5/62 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ จากกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธรุกิจ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ITC เพื่อเข้าถึงทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือสำหรับสนับสนุนและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับกระบวนการผลิต จากพื้นที่ของศูนย์ ITC ประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นทีสำหรับเครื่องจักรส่งเสริมการผลิตสายงานพลาสติก ด้วยระบบ IOT (Frankenstein Procject) จาก สถาบันพลาสติก
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC

นอกจากนี้ทางผู้จัดงานยังได้ใช้พื้นที่จากศูนย์ ITC อาคารอเนกประสงค์อย่าง ต้นกล้า แกลเลอรี (Ton-Kla Gallery) สำหรับจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอีกด้วย

โดยกิจกรรมการดูงานดังกล่าวถือเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมการเชื่อมโยงด้านตัวช่วยต่างๆ เพื่อภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews