บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ ITC

เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม

เมื่อ 23/4/62 ที่ผ่านมา บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)  ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ITC เพื่อเข้าถึงทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือสำหรับสนับสนุนและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ พร้อมศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรม อาทิ พื้นที่จำลองงาน IOT สำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องจักรพลาสติก ศูนย์การเรียนรู้ระบบ Automation จาก LASI เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับต่อยอดด้านการวิจัย

โดยมีรายละเอียดการเข้าชมพื้นที่ต่างๆ ของศูนย์ ITC ประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นที่ Shop A สำหรับ งาน IOT ในอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก

นอกจากนี้ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ยังได้ร่วมประชุมหารือแนวทางด้านความร่วมมือต่างๆ อันจะนำไปสู่การเชื่อมโยงสู่ระดับอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ศูนย์ ITC  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมเป็นตัวช่วยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews