คณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ร่วมหารือแนวทางต่างๆ เพื่อพัฒนา SMEs

เมื่อ 13/2/62 คณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้าร่วมหารือแนวทางต่างๆ สำหรับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในด้านต่างทั้งแนวทางการร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการขับเคลื่่อนอุตสาหกรรมระหว่างประเทศร่วมกัน

พร้อมเข้าเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆจากศูนย์ ITC
ประกอบด้วย
– อาคารต้นคิดสตูดิโด Ton-Kit Studio พื้นที่สำหรับการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์
– Shop A และ ศูนย์การเรียนรู้ระบบออโตเมชั่น LASI

โดยการประชมได้จัดขึ้น ณ อาคารต้นแกลลอรี่ Ton-Kla Gallery ศูนย์ ITC กล้วยน้ำไท ให้การต้อนรับโดย นายเดชา จาตุธนานันท์ (รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

 

ติดตามกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #IndustryTransformationCenter #ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม#ITCService