คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตอัจฉริยะ​

(Center​ of​ Excellence on​ smart Manufacturing)​ จากไต้หวัน​

ร่วม Matching พัฒนา SMEs ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ศูนย์ ITC

 

ส่งเสริมศักยภาพให้กับ SMEs ด้วยการ Transform พร้อมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายด้านการสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการ ให้เกิดการพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม

เมื่อ 21/8/62 ที่ผ่านมา คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตอัจฉริยะ​ (Center​ of​ Excellence on​ smart Manufacturing)​ จากไต้หวัน​ ร่วม Matching พร้อมหารือแนวทางสำหรับการพัฒนา ให้กับ SMEs และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการทำงานด้านความร่วมมือในภายภาคหน้า  ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ITC เพื่อเข้าถึงทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือสำหรับสนับสนุนและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ พร้อมศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรม อาทิ พื้นที่จำลองงาน IOT สำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องจักรพลาสติก ศูนย์การเรียนรู้ระบบ Automation จาก LASI เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับต่อยอดด้านการเชื่อมโยง และเป็นแนวทางสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาให้กับ SMEs ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นทีสำหรับเครื่องจักรส่งเสริมการผลิตสายงานพลาสติก ด้วยระบบ IOT (Frankenstein Procject) จาก สถาบันพลาสติก
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC

โดยกิจกรรมการดูงานดังกล่าวถือเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs พร้อมการเชื่อมโยงด้านตัวช่วยต่างๆ ให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโดย นายภาสกร ชัยรัตน์ (รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews