กิจกรรม KIID EXPO 2019

ที่ทางศูนย์ ITC ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม บอกต่อทุกความสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย ด้วยการเรียนรู้ในเทคโนโลยี 3D Printer ตั้งแต่กระบกวนการเริ่มต้น การเข้าใจในวัสดุ ตลอดจนการสรรสร้างในทุกความคิดเพื่อบอกต่อสู่ภายนอก

เมื่อ 14-15/2/62 ที่ผ่านมาทางศูนย์ ITC ได้มีโอกาสร่วมต่อยอดกิจกรรมจาก นักศึกษาและผู้เข้าร่วมบรมในโครงการ The Basic Of 3DPrinting Begin To Advance Class ซึ่งได้ดำเนินการเข้าร่วมแข็งขันการประกวด KiiDhathon นอกจากนี้ทางศูนย์ ITC ได้มีโอกาสร่วมออกบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบ Workshop Design และ การเรียนรู้ระบบ AGV ผ่าน KIDSet IBEAM ชุดประกอบ AGV จาก Inex

โดยในกิจกรรม KIID EXPO 2019 ทางศูนย์ ITC ได้มีส่วนในกิจกรรมต่างๆ
– การติดตามผลงานจากน้อง นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ The Basic Of 3DPrinting Begin To Advance Class ผ่านการนำเสนอและสร้างผลงานในกิจกรรม KiiDhathon
– การออกบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ เทคโนโลยีสำหรับการสร้างต้นแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ สถาบันพลาสติก

สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆ และร่วมพัฒนานวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมกับศูนย์ ITC Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก KIID: Kluaynamthai Innovative Industries District ได้ในโอกาสต่อไป

ติดตามกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews