บรรยากาศการสัมมนา

 “ครบเครื่องเรื่องผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์”

พร้อมการเรียนรู้ในระบบการพัฒนาเชิงพาณิชย์

เสริมแกร่งให้กับผู้ประการครบเรื่องการพัฒนาผลิต ครบวงจรด้วยการทำแผนธุรกิจเพื่อสนับสนุนการต่อยอด

โดย เมื่อ 28/3/62 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก และ ศูนย์ ITC ร่วมจัดกิจกรรม “พัฒนาแผนธรุกิจ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการและสนใจสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยงานวัตกรรม และแนวทางสำหรับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไกลสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมั่นใจ

โดยกิจกรรม ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ประกอบด้วย

ในช่วงที่ 1 ผู้ประกอบการจะได้ร่วมรับฟ้ังเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง กับความรู้และความจำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งยังได้รับแนวทาง ช่องทางต่าๆ เพื่อการเชื่อมโยงไปยังการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรม บรรยายโดย นันทวัฒน์ พร้อมภูมิ (หัวหน้าศูนย์ออกแบบและพัฒนาวัตกรรมพลาสติก) ประจำสถาบันพลาสติก

ในช่วงที่ 2 ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้การทำแผนธุรกิจ พร้อมแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เพื่อจะช่วยส่งเสริม แสดงจุดเด่นของนวัตกรรมที่ผู้ประกอบการมีออกมาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังร่วมจัดทำ Workshop BMC Business Model Canvas ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วย บรรยายโดย ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME

ในช่วงสุดท้าย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาส เข้ารับคำปรึกษา ในเชิงธุรกิจและวิศวกรรม เพื่อการต่อยอดให้กับธุรกิจ พร้อมผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่สนใจอีกด้วย


โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2562  ณ อาคารต้นกล้าแกลลอรี่ ศูนย์ ITC กล้วยน้ำไท  แผนที่

ท่านใดที่พลาดโอกาสไปอย่าพึ่งเสียใจ สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจแบบนี้ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews