กิจกรรมศึกษาดูงาน

“การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จสรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืน

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(Hand In Hand)

ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ ลดของเสีย และสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในโรงงาน อันนำไปสู่ แพลตฟอร์มของการทำงาน การผลิต ที่จะช่วยให้โรงงานสามารถพัฒนาและสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น จึงได้ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมกับการพัฒนาทักษะ การพัฒนาผลิตภัณฑืตลอดจนการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าได้มีประสิทภาพ และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจและเห็นกระบวนการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เมื่อ 24/6/62 ที่ผ่านมาทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้จัดกิจกรรมการดูงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับการตอบโจทย์ได้ ผ่านการศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ จากศูนย์ ITC ประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นทีสำหรับเครื่องจักรส่งเสริมการผลิตสายงานพลาสติก ด้วยระบบ IOT (Frankenstein Procject) จาก สถาบันพลาสติก
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC

นอกจากนี้ทางยังได้ใช้พื้นที่จากศูนย์ ITC อาคารอเนกประสงค์อย่าง ต้นกล้า แกลเลอรี (Ton-Kla Gallery) สำหรับจัดกิจกรรมการดูงานในครั้งนี้

โดยกิจกรรมการดูงานดังกล่าวถือเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมการเชื่อมโยงด้านตัวช่วยต่างๆ เพื่อภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews