กลุ่มผู้ประกอบการ

จาก บริษัท Index living mall เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ ITC

เข้าถึงเทคโนโลยีทางเลือก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเทคโนโลยีสำหรับพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อผู้ประกอบการไทย

เมื่อ 9/4/62 ที่ผ่านมา บริษัท Index living mall ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ITC เพื่อเข้าถึงทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือสำหรับสนับสนุนและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับกระบวนการผลิต จากพื้นที่ของศูนย์ ITC ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews