• 21317950_1931147887141809_6875494035050596710_n-04

  • DSCN9725

  • DSCN9728

  • DSCN9731

  • DSCN9738

  • DSCN9740

  • DSCN9741

  • DSCN9753

  • DSCN9752

  • DSCN9744

  • DSCN9729

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ ITC

เปิดบ้านรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

วันนี้ 23 มกราคม 2562

เพื่อสร้างการเชื่อมโยงร่วมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมจากศูนย์ ITC เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงสู่ภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังได้ร่วมหากับหน่วยงานต่างๆ ด้านการดำเนินกิจกรรมที่มีความสอดคล้อง และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในอุตสาหกรรมการเกษตร และเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการพัฒนากลไกต่างๆทางอุตสาหกรรมอีกด้วย

ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโดย นายจารุพันธุ์ จารโยภาส (รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) และ นายวัชรุน จุ้ยจำลอง (ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ร่วมติดตามข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์  ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358